foka2 fotka3 fotka5 fotka 1 fotka4

Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. rozpoczął swoją działalność jako laboratorium badawcze bazujące na wieloletnim doświadczeniu załogi z zakresu badań fizykochemicznych i termicznych surowców i materiałów mineralnych oraz ceramicznych. FERROCARBO Sp. z o.o. posiada Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 687, a ofertę badań właściwości fizyko – chemicznych kieruje do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramicznej, producentów kruszyw,  zakładów zajmujących się recyclingiem odpadów poprzemysłowych oraz producentów paliw naturalnych i alternatywnych. Dla naszych klientów prowadzimy badania z zakresu kontroli jakości, jak również współpracujemy przy wdrażaniu nowych technologii.

 

ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. od marca 2005 roku jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W ramach Klubu koordynuje badania porównawcze w zakresie:

- chemicznych i fizycznych właściwości cementu;

- chemicznych i fizycznych właściwości materiałów ogniotrwałych;

- chemicznych i fizyko-mechanicznych właściwości kruszyw.

Ponadto z innymi jednostkami badawczymi organizuje porównawcze badania międzylaboratoryjne w zakresie:

- paliw stałych;

- biopaliw;

- stałych paliw wtórnych;

- elementów murowych ceramicznych.

 

W celu doskonalenia jakości świadczonych usług ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. porównuje wyniki swoich badań w międzynarodowych programach badań porównawczych prowadzonych przez laboratoria badawcze.

 

Personel ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. uczestniczy w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

- KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych;

- KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego;

- KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych;

- KT 216 ds. Odpadów;

- KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych.

 

  W swojej działalności kierujemy się zawsze zasadami dobrej praktyki profesjonalnej. Deklarujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

    Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy, wierząc że przyczynimy się do rozwoju Państwa firmy i zdobędziemy zaufanie, co uczyni nas rekomendowanym przez Was partnerem na lata.

    W swojej działalności kierujemy się zawsze zasadami dobrej praktyki profesjonalnej. Deklarujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi badań laboratoryjnych zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami Klientów.

    Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do współpracy, wierząc, że przyczynimy się do rozwoju Państwa firmy i zdobędziemy zaufanie, co uczyni nas rekomendowanym partnerem na lata.

probówki

dynamika    profesjonalizm    precyzja